utrecht

Wij zoeken uit

Meetellen is er voor wie het echt wil weten. Wij zijn een onderzoeksbureau voor én door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben. Ervaringsdeskundige panelleden, -medewerkers en onderzoekers voeren verschillende soorten onderzoek uit.

Met de uitkomsten kunnen gemeenten en organisaties daadwerkelijk en inhoudelijk beoordelen hoe succesvol het beleid is. Niet alle rapportages zijn beschikbaar om hier te publiceren, daarom enkele voorbeelden.

Lees meer

Jaarlijks onderzoek

Elk jaar voert Meetellen een peiling uit onder inwoners van Utrecht over uiteenlopende onderwerpen waarbij we focussen op hoe de mensen waar het voor bedoeld is het ervaren. De onderwerpen worden op initiatief van Meetellen en samen met de gemeente vastgesteld. De resultaten worden gepubliceerd in een rapportage. Je vindt een aantal van de onderzochte onderwerpen hieronder.

Panel Meetellen is deze keer bevraagd over de vindbaarheid van financiële regelingen en activiteiten in de buurt en wijk. In hoeverre maken panelleden gebruik van financiële regelingen waar zij recht op hebben en van activiteiten in hun buurt en wijk? Dat en meer leest u in deze rapportage.

Lees meer

Aanvullend advies ‘Dit vinden wij van de stad’

20 juli 2023

De maanden na het verschijnen van het onderzoek ‘Dit vinden wij van de stad’ presenteerde team Meetellen de resultaten aan verschillende professionals uit het sociaal domein en ambtenaren van de gemeente Utrecht. In de aansluitende gesprekken gingen we in op de aanbevelingen uit het onderzoek en de acties die daarvoor nodig zijn. Dat leverde waardevolle inzichten en adviezen op, die we graag met je delen via een aanvullend advies.

Hoe ervaren panelleden hun buurt en woning? Kunnen panelleden komen waar ze willen komen? Ervaren panelleden wel eens discriminatie? Hoeveel moeite kost het panelleden om internet te gebruiken? En hebben panelleden voldoende inspraak? In deze rapportage lees je er alles over.

Lees meer

Meetellen in Utrecht heeft eind 2021 meegedaan aan de inwonersenquête die onder alle Utrechters wordt gehouden. Meetellen heeft onder meer de vragenlijst toegankelijk gemaakt, de vragenlijsten afgenomen en groepsgesprekken gevoerd.

Lees meer

Gezond leven

28 september 2021

In 2021 heeft Meetellen in Utrecht onderzoek gedaan naar de ervaringen die ons panel heeft met gezond leven, hun gezondheid en corona. Wat verstaan panelleden onder gezondheid? Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij om gezond te kunnen leven? En op welke gebieden ervaren zij stress? En hoe zit het met hun sociale omgeving? Ook gaan we in op de vraag welke invloed de coronacrisis heeft op de gezondheid van panelleden. In de rapportage leest u er alles over!

Lees meer

Aanvullend advies

09 juli 2021

Na ieder jaarlijks onderzoek organiseert Meetellen gesprekken over de onderzoeksresultaten tussen de Meetellen panelleden en ambtenaren en diverse professionals uit Utrecht. Zo ook naar aanleiding van het onderzoek ‘Ervaring met de uitkering’. De extra adviezen die uit deze gesprekken zijn voorgekomen delen we via een aanvullende notitie.

Lees meer

We zijn begonnen met het verwerken van de resultaten van het onderzoek naar gezond leven. We vinden het leuk om jullie daarover al iets vertellen, klik op lees meer hieronder. Wil je gelijk al naar de resultaten? Die vind je hier.

Lees meer

De rapportage van Meetellen in Utrecht 2020 gaat over de ervaringen die het panel heeft met de uitkering en het zetten van een volgende stap richting participatie en betaald werk.

Lees meer

Meetellen en meedoen

01 september 2019

Meetellen onderzocht de vraag hoe tevreden Utrechters in een kwetsbare situatie met hun activiteiten of vrijwilligerswerk zijn.

Geeft dit hen het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij en wat vinden ze van het aanbod?

Lees meer

Wat zijn de ervaringen zijn van sociaal kwetsbare burgers met zelfredzaamheid. Wat betekent zelfredzaamheid voor hen? En hoe zelfredzaam voelen zij zich? Meetellen zocht het uit.

Lees meer

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen en problemen zelf met hun eigen netwerk oplossen. In Utrecht zijn buurtteams ingezet om dat te bereiken. Wat zijn hun ervaringen met de buurteams? Wat vinden zij belangrijk voor goede hulp en ondersteuning?

Lees meer

Om mee te komen in de maatschappij is het belangrijk om toegang te hebben tot informatie. Hiervoor moet je tegenwoordig niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden hebben. Hoe zoeken en vinden de panelleden informatie en hoe toegankelijk is dat voor hen?

Lees meer

Meetellen in Utrecht heeft onderzoek gedaan naar betaald werk en vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij over mensen met een achtergrond van psychiatrische problemen, dak– of thuisloosheid of verslaving. Wat zijn hun ervaringen met (vrijwilligers)werk? Hoe ervaren ze ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk? Hoe kijken ze naar de toekomst? In dit rapport staan de resultaten.

Lees meer

De gemeente wil dat alle Utrechters meetellen en meedoen, ook mensen uit de OGGZ doelgroep. Mensen die vallen onder de OGGZ doelgroep kunnen kampen met psychische problemen, schulden, verslaving en zijn vaak dak- of thuisloos geweest. Meetellen onderzocht de wensen en mogelijkheden van panelleden rondom sociale steun en betrokkenheid bij de samenleving en buurt.

Lees meer

Participatie

01 maart 2013

Niet iedereen is in staat om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Meetellen onderzocht bij de OGGZ doelgroep waar zij vinden dat de mogelijkheden en kansen liggen. En, welke ondersteuning kunnen ze daarbij gebruiken?

Lees meer

OOK EEN ONDERZOEK?

Wij laten de stem van kwetsbare mensen horen aan gemeenten en organisaties. Naast ons onderzoek in en voor de stad voeren we ook onderzoek in opdracht uit.
Weten of jouw beleid bij de beoogde doelgroep werkt? Of wat er leeft bij mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben? Dan is Meetellen dé partij om dat uit te zoeken.

Met onze ervaringsdeskundige medewerkers en een grote groep panelleden onderzoeken wij wat er leeft. Wil je meer weten over onze methode? In een persoonlijk gesprek lichten we graag de mogelijkheden toe. Mail ons op info@meetellen.nl voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Site by Alsjeblaft!