utrecht

Wij zoeken uit

Terug

Gezond leven

28 september 2021

In 2021 heeft Meetellen in Utrecht onderzoek gedaan naar de ervaringen die ons panel heeft met gezond leven, hun gezondheid en corona. Wat verstaan panelleden onder gezondheid? Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij om gezond te kunnen leven? En op welke gebieden ervaren zij stress? En hoe zit het met hun sociale omgeving? Ook gaan we in op de vraag welke invloed de coronacrisis heeft op de gezondheid van panelleden. In de rapportage leest u er alles over!

Sinds maart 2020 hebben we te maken met het coronavirus. Een goede gezondheid en gezond leven lijken belangrijker dan ooit. De gemeente Utrecht heeft al lange tijd aandacht voor het verbeteren van een goede gezondheid onder inwoners. Uit het volksgezondheidsbeleid van de gemeente Utrecht blijkt dat de gemeente extra aandacht heeft voor inwoners in een kwetsbare positie: ze wil juist bij deze inwoners gezondheid verbeteren.

Veel verschillende aspecten

Gezondheid gaat niet alleen over het niet hebben van een ziekte of aandoening. Gezondheid bestaat uit veel verschillende aspecten en het is van belang om rekening te houden met wat mensen zelf belangrijk vinden rondom hun gezondheid. Onderzoek van de gemeente Utrecht laat zien dat er grote verschillen bestaan in gezondheid tussen bepaalde groepen in de stad. Zo hangt een goede gezondheid samen met opleidingsniveau en financiële situatie. De verwachting is dat door de coronacrisis de verschillen in gezondheid zullen toenemen. Een ander Utrechts onderzoek richt zich op inwoners met problemen op meerdere gebieden in het leven. 23% van de Utrechtse inwoners ervaart problemen op tenminste vier gebieden van hun leven. Denk aan problemen op het gebied van lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, onvoldoende toegang hebben tot zorg of de financiële situatie.

Ervaringen van inwoners in een kwetsbare situatie

Er is dus al veel bekend over gezondheidsverschillen en de gezondheid van inwoners in een kwetsbare positie. Hierbij zijn de ervaringen van inwoners in een kwetsbare situatie echter niet meegenomen. Reden te meer om het panel Meetellen in Utrecht te bevragen op ervaringen rondom gezondheid en gezond leven. Welke belemmerende en bevorderende factoren ervaren zij om gezond te kunnen leven? Wat verstaan panelleden onder gezondheid? Op welke gebieden ervaren zij stress? En welke invloed heeft de coronacrisis op hun gezondheid? U leest de resultaten in deze rapportage.

Site by Alsjeblaft!