utrecht

Wij zoeken uit

Terug

Meetellen en meedoen

01 september 2019

Meetellen onderzocht de vraag hoe tevreden Utrechters in een kwetsbare situatie met hun activiteiten of vrijwilligerswerk zijn.

Geeft dit hen het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij en wat vinden ze van het aanbod?

Inleiding

Het doen van georganiseerde activiteiten en (vrijwilligers)werk heeft een positief effect op de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare situatie. Dat iedereen kan meedoen is daarom voor de gemeente Utrecht van groot belang. We vroegen wat de panelleden van hun activiteiten of vrijwilligerswerk vinden, wat hen motiveert om dat te gaan doen, hoe ze de begeleiding ervaren, wat ze van het aanbod vinden en of dat makkelijk te vinden is.

Activiteiten en vrijwilligerswerk zijn waardevol

Uit het onderzoek komt naar voren dat panelleden die activiteiten of vrijwilligerswerk doen, daar positief over zijn. Een ruime meerderheid is tevreden met hun plek. Panelleden hebben het gevoel dat ze door hun activiteiten of vrijwilligerswerk meedoen in de maatschappij. Het is voor hen belangrijk dat ze iets voor anderen kunnen betekenen of iets terug kunnen doen voor de samenleving. Dit inzicht kan mogelijk helpen om panelleden die geen activiteiten of vrijwilligerswerk doen, te motiveren. Het helpt daarbij om ervaringsdeskundigen in te zetten om hun ervaringen te delen.

De rol en waarde van begeleiding is groot

Wat ook duidelijk naar voren komt uit dit onderzoek is de rol en de waarde van begeleiding. Bij het zoeken naar activiteiten is een begeleider een belangrijke schakel naar een passende plek. Op de werkplek zelf is de begeleider van grote betekenis voor panelleden. Panelleden geven aan dat het belangrijk is dat de begeleider ook persoonlijk betrokken is. Blijven investeren in begeleiding is aan te bevelen.

Aanbod en vindbaarheid verbeteren

Tegelijkertijd zijn aanbod en vindbaarheid een aandachtspunt. Niet alle panelleden zijn tevreden over het aanbod aan vrijwilligerswerk of activiteiten, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende keuze is. Panelleden hebben vaak professionals nodig om activiteiten of vrijwilligerswerk te vinden. Weinig panelleden maken gebruik van een website. Voor panelleden is het nodig dat er een laagdrempelig overzicht is van activiteiten of vrijwilligerswerk in de stad, zodat ze gemakkelijk zelf op zoek kunnen naar een passende plek. Het is belangrijk dat dit overzicht goed is afgestemd met de doelgroep en dat er persoonlijk contact mogelijk is. Ook is het nodig dat hulpverleners goed op de hoogte zijn van het aanbod in de stad en in staat zijn cliënten te motiveren om stappen te zetten.

Kleinere stap naar betaald werk

34% van de panelleden heeft een wens om betaald te werken, maar het grootste deel daarvan geeft ook aan dat zij hun huidige activiteiten of vrijwilligerswerk willen blijven doen. Deze panelleden willen niet volledig uitstromen naar betaald werk, omdat ze tevreden zijn met hun huidige activiteiten. Het is belangrijk te onderzoeken wat zij nodig hebben om een stap naar betaald werk te maken.

Rapportage

Het rapport dat in september 2019 werd gepresenteerd sloot het onderzoek af dat gehouden werd in 2019.

Site by Alsjeblaft!