utrecht

Wij zoeken uit

Terug

Meetellen onderzoekt

Meetellen is er voor wie het echt wil weten. Wij zijn een onderzoeksbureau voor én door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben. Ervaringsdeskundige panelleden, -medewerkers en onderzoekers voeren verschillende soorten onderzoek uit.

Met de uitkomsten kunnen gemeenten en organisaties daadwerkelijk en inhoudelijk beoordelen hoe succesvol het beleid is. Niet alle rapportages zijn beschikbaar om hier te publiceren, daarom enkele voorbeelden.

Hoe goed is mijn beleid?

Als gemeente of organisatie wil je de kwaliteit van de ondersteuning, zorg en verbeteracties (en de resultaten daarvan) monitoren. Onderzoek en monitoring vormt een aandachtsgebied en cliëntparticipatie is een essentieel onderdeel van de uitvoering van beleid. We zoeken naar nuttige, participatieve manieren om het onderzoek uit te voeren om tot bruikbare beleidsaanbevelingen te komen. Met de resultaten kan een gemeente of organisatie haar beleid bijsturen.

Het voordeel van Meetellen

Wetenschappelijke benadering van onderzoek door externe onderzoeksinstituten levert vaak kwantitatieve resultaten, maar kent nogal eens problemen in validiteit omdat de benaderingswijzen van de doelgroep minder passend zijn. Kwalitatief onderzoek kan dit probleem enigszins omzeilen, maar wat (meestal) ontbreekt is het perspectief van de doelgroep in opzet en uitvoering van onderzoek.

In dat gat springt Meetellen: door de onderwerpen vanuit het perspectief van de doelgroepen te benaderen verzamelen we waardevolle informatie voor gemeenten en opdrachtgevers.

Site by Alsjeblaft!