utrecht

Wij zoeken uit

Terug

Sociale relaties en betrokkenheid

15 maart 2014

De gemeente wil dat alle Utrechters meetellen en meedoen, ook mensen uit de OGGZ doelgroep. Mensen die vallen onder de OGGZ doelgroep kunnen kampen met psychische problemen, schulden, verslaving en zijn vaak dak- of thuisloos geweest. Meetellen onderzocht de wensen en mogelijkheden van panelleden rondom sociale steun en betrokkenheid bij de samenleving en buurt.

Groepsgesprek

Onderdeel van dit onderzoek was ook een groepsgesprek. Panelleden vertelden onder andere dat het aangaan van contacten vooral vraagt dat je het vertrouwen terugwint in jezelf en in anderen. Dit begint bij jezelf, met name bij jouw persoonlijke ontwikkeling en houding ten opzichte van anderen. Volgens panelleden zou de gemeente het contact tussen buurtgenoten kunnen bevorderen. Dit kan door zichtbaar te maken waar bewoners iets voor elkaar kunnen betekenen en door buurtgenoten te stimuleren dat zij dit gaan doen.

Eenzaam

Aan panelmedewerkers is gevraagd hoe het kan dat panelleden eenzaam zijn maar wel een sociaal netwerk hebben? Zij antwoordden daarop dat het netwerk van panelleden voornamelijk bestaat uit hulpverleners en mensen uit de OGGZ doelgroep. Dit blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek: 91% van de panelleden heeft het afgelopen jaar contact gehad met één of meerdere hulpverleners en 37% van de panelleden beschouwt zijn of haar hulpverlener als een goede vriend of
vriendin.

Panelmedewerkers geven als reactie op deze resultaten dat vanuit de gemeente onderschat wordt hoe moeilijk het is voor de doelgroep om nieuwe contacten te leggen en iets te betekenen voor buurtgenoten. Het is lastig om los te komen uit de ‘OGGZ wereld’ van lotgenoten en hulpverleners. De belemmeringen die hierbij een rol spelen zijn ook in het onderzoek in kaart gebracht. Het volledige rapport lees je hier.

Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn:

  • De overgrote meerderheid van de panelleden krijgt en geeft steun (82%).
  • De helft van de panelleden zou een groter, meer divers en kwalitatief beter sociaal netwerk willen hebben.
  • Panelleden nemen vaak deel aan activiteiten die voor hen georganiseerd worden en doen vooral daar sociale contacten op.
  • Het netwerk van panelleden bestaat voornamelijk uit hulpverleners en mensen uit de OGGZ doelgroep. Het aangaan van sociale contacten buiten dit netwerk blijkt lastig te zijn.
  • Het merendeel van de panelleden zegt dat zij iets voor hun buren willen betekenen, maar doen nu zelden of nooit iets met of voor buurtgenoten. Volgens de panelleden zou de gemeente dit contact kunnen stimuleren door duidelijker zichtbaar te maken wat buurtgenoten voor elkaar willen en kunnen betekenen.
  • Bijna een derde van de panelleden heeft zich het afgelopen jaar achtergesteld, beoordeeld of gediscrimineerd gevoeld.
Site by Alsjeblaft!