utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Vervolgsessies van webinar Gezond Leven

08 februari 2022

Na de startbijeenkomst op 3 februari organiseren we als Meetellen in Utrecht (online) verdiepende gesprekken op drie thema’s. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen.

We bespreken de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit ons onderzoek en gaan met ervaringsdeskundigen, professionals van beleid en praktijk hierover in gesprek. Met als doel om samen te formuleren wat op deze thema’s goed gaat, wat beter kan en wie daarvoor aan zet is. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Deelsessie 1: De impact van corona op gezondheid
Samen met de onderzoekers van het onderzoek GECK OP U organiseerden we op donderdag 10 maart van 15:00 tot 17:00 uur een kennisatelier over de impact van corona op inwoners in een kwetsbare positie.
Lees hier het verslag

Deelsessie 2: Gezond gedrag en leefstijl
Donderdag 14 april, 15:00-16:30 uur
De tweede deelsessie staat in het teken van gezond gedrag en leefstijl. Uit ons onderzoek blijkt dat veel panelleden iets willen veranderen aan hun leefstijl. Zo wil 48% gezond(er) eten, bewegen of sporten en wil 39% beter slapen. Panelleden ervaren daarbij belemmeringen, individueel maar ook in hun omgeving en vanwege hun levensomstandigheden. Over deze en andere resultaten gaan wij in gesprek.
Inschrijven

Deelsessie 3: Psychische gezondheid, eenzaamheid en stress
Donderdag 12 mei, 15:00-16:30 uur, live in De Stadsbrug
Partners bij deze sessie:
Gemeente Utrecht, afdelingen Volksgezondheid en Maatschappelijk Ontwikkeling en Utrecht Omarmt, Pharos
Voor:
ervaringsdeskundigen, professionals uit het sociaal domein, huisartsen en andere professionals met interesse voor de onderwerpen psychische gezondheid, eenzaamheid en stress
Programma:
• opening en introductie
• cijfers over psychische gezondheid, stress en eenzaamheid (uit het onderzoek Gezond Leven)
• persoonlijke ervaringen van panelleden
• reflectie op de cijfers uit het onderzoek door beleidsmedewerkers Gemeente Utrecht (VG en MO), Utrecht Omarmt en Pharos
• gesprek met alle deelnemers
• korte terugkoppeling en afsluiting

Inschrijven

Site by Alsjeblaft!