utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Verslag deelsessie 1: De impact van corona op gezondheid

16 maart 2022

Op 10 maart organiseerde Meetellen in samenwerking met onderzoeksconsortium GECK OP U de eerste deelsessie naar aanleiding van het onderzoek ‘Gezond leven’. Het thema van deze sessie was de impact van de coronacrisis. Zowel Meetellen als het consortium deelden hun onderzoeksresultaten, waarna panelleden van Meetellen vertelden welk effect de coronacrisis op hen had, zowel in positief als negatief opzicht.

Christiaan: “Ik zou willen dat Saltro weer in de wijk terugkomt, zodat ik weer gemakkelijk bloed kan laten prikken en niet steeds zo’n eind moet reizen”. Bert vertelt dat door zijn angst voor naalden en de digitalisering rond de vaccinatie de drempels te hoog waren om zich te laten inenten. Hij heeft daardoor dingen moeten missen, onder andere de paneldag van Meetellen. Corrie zegt nog steeds iets te hebben aan de online cursus die ze is gaan volgen om zichzelf wat afleiding te bieden tijdens de eerste lockdown en Bram vertelt dat hij blij was toen zijn vrijwilligerswerk bij Meetellen weer op locatie plaats vond in plaats van online.

Het afsluitende gesprek met de deelnemers ging tenslotte over de effecten van de coronacrisis op lange termijn. Welke zijn dat en hoe kunnen we deze opvangen? De input is verzameld en wordt meegenomen in het vervolg. Al met al een zeer geslaagde sessie, met dank ook aan alle deelnemers!

Site by Alsjeblaft!