utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Webinar Gezond leven

16 december 2021

In 2021 is de rapportage ‘Gezond Leven’ van Meetellen in Utrecht uitgekomen. Meetellen organiseert op donderdagmiddag 3 februari 2022 een webinar om je te betrekken bij de resultaten en het gesprek hierover aan te gaan.

In 2021 is de rapportage ‘Gezond Leven’ van Meetellen in Utrecht uitgekomen. De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder het eigen panel. Via een vragenlijst en interviews zijn verschillende aspecten rondom gezond leven bevraagd, zoals de ervaren gezondheid, de sociale omgeving, stress, informatievoorziening, de coronacrisis en leefstijl. Naast de resultaten van het onderzoek geeft het rapport ook een aantal aanbevelingen.

Meetellen organiseert een webinar om u te betrekken bij de resultaten en het gesprek hierover aan te gaan. Welke lessen halen we hieruit? Wat zouden we kunnen doen om een gezond leven voor iedereen te bevorderen?

In het webinar delen experts en panelleden hun visies, ambities en ervaringen. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie reacties, die je via de chat kunt meegeven. Dit webinar is de aftrap naar verschillende vervolgsessies in 2022 voor verdere verdieping. We bespreken daarin de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit ons onderzoek en lichten het betreffende thema uit. Hierover gaan we vervolgens in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals uit beleid en praktijk. We betrekken alle deelnemers aan de sessie daarbij. Met als doel om te leren van elkaar en samen te formuleren wat op deze thema’s goed gaat, wat beter kan en wie daarvoor aan zet is. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen! Kijk hier welke op welke data de vervolgsessies plaatsvinden.

Site by Alsjeblaft!