utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Aanvullend advies Gezond leven

07 juli 2022

De stadsgesprekken naar aanleiding van het Meetellen onderzoek leverden waardevolle extra adviezen op. Daarom hebben we nu een aanvullend advies gepubliceerd.

In 2020/2021 heeft Meetellen in Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van Utrechters in een kwetsbare situatie met gezond leven, hun gezondheid en corona. De onderzoeksresultaten zijn in september 2021 in een uitgebreide rapportage uiteengezet.

Naar aanleiding van het onderzoek organiseerde Meetellen in de afgelopen maanden verschillende stadsgesprekken over de resultaten. Hiervoor werden panelleden uitgenodigd, professionals uit het sociaal domein en ambtenaren van de gemeente Utrecht. Tijdens deze sessies belichtte Meetellen de meest opvallende uitkomsten en werden de aanbevelingen uit het onderzoek besproken, met als doel deze te implementeren in beleid en uitvoering. De mix van achtergronden en expertises bij deze sessies leverde extra adviezen op.

Doordat verschillende partners tijdens de sessies hun actuele aanpak deelden, werd duidelijk dat er al veel dingen gebeuren in de stad die Utrechters in een kwetsbare situatie helpen bij gezond leven. De verslagen van alle sessies zijn hier na te lezen. Vanuit de gesprekken hebben we de adviezen in een aanvullend advies geformuleerd.

Site by Alsjeblaft!