utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Uitslagen poll coronacrisis

28 mei 2020

Wat is de impact van de coronacrisis op onze panelleden? Wat betekent het als bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten wegvallen en ambulante zorg anders wordt uitgevoerd?

Om dat uit te zoeken hebben we een onderzoek gedaan. De antwoorden hebben we nu verwerkt in een verslag.

We stelden 4 korte meerkeuzevragen. Deze vragen hebben we per mail verspreid onder 303 panelleden. Hoewel we ons realiseerden dat deze manier niet voor alle panelleden de meest geschikte methode is, hebben we toch deze keuze gemaakt, omdat we gezien de opgelegde beperkingen, geen andere opties zagen om onze leden te bereiken. Gelukkig hebben 56 panelleden gereageerd.

De vragen die we hebben gesteld:
- Had je vóór de coronacrisis (vrijwilligers)werk of activiteiten bij een organisatie?
- Heb je voldoende bezigheden tijdens de coronacrisis?
- In hoeverre neem je nog deel aan hetzelfde (vrijwilligers)werk of activiteiten als vóór de coronacrisis?
- Heb je voldoende zorg en ondersteuning tijdens deze corona-periode?

Bij 3 vragen konden de panelleden ook een toelichting schrijven. Daardoor kregen we nog meer inhoudelijk inzicht. Nieuwsgierig? De resultaten van het onderzoek vind je in de bijlage hiernaast.

Site by Alsjeblaft!