utrecht

Belangrijke rol panelmedewerkers

Terug

Belangrijke rol panelmedewerkers

Het team van Meetellen in Utrecht bestaat onder andere uit panelmedewerkers, die in het kader van re-integratie meewerken aan onderzoeken en de onderzoeks- en adviesproducten van Meetellen. De panelmedewerkers vervullen binnen Meetellen een essentiële rol: zonder hen is ervaringsdeskundig onderzoek onmogelijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van panelmedewerkers bij Meetellen in Utrecht zijn divers. Voor het jaarlijkse panelonderzoek bedenken zij samen met gemeente Utrecht de vragen voor de vragenlijst, ze nemen de vragenlijst af bij verschillende instellingen, voeren de antwoorden online in en presenteren de onderzoeksresultaten bij de gemeente. Panelmedewerker Ahmed: Het presenteren van de resultaten aan de gemeente, beantwoorden van vragen en napraten vind ik erg leuk.

Daarnaast geven panelmedewerkers advies in klankbordgroepen, schrijven stukjes in de tweemaandelijkse nieuwsbrief of testen een app of een website. Panelmedewerker Bert: Laatst werden we gevraagd om een app voor stoppen met roken te testen op taalgebruik en laagdrempeligheid. Als ex-digibeet ben ik daar goed in.

Ook kunnen panelmedewerkers werkzaamheden oppakken die bij hen en hun persoonlijke doel passen. Panelmedewerker Kirsten: Ik wil weer betaald aan het werk dus ik doe graag wat complexere werkzaamheden. Panelmedewerker Betty: Het mooiste bij Meetellen is het feit dat ik kan aangeven wat ik wel en niet wil doen en ik word niet onder druk gezet om iets te doen wat ik niet wil.

Team

De panelmedewerkers, projectmedewerkers en coördinator van Meetellen in Utrecht vormen een hecht team. De twee grootste pluspunten van onderdeel zijn van het team van Meetellen zijn volgens de panelmedewerkers ergens bij horen en het hebben van sociale contacten. Panelmedewerker Kirsten: Het werken in een team is heel fijn. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik mezelf kan zijn, dat ik mijn kwetsbare kant kan laten zien. Panelmedewerker Corrie: Het is erg leuk dat ik weer ergens bij hoor, dat ik weer collega’s heb.

De betekenis van Meetellen

Meetellen is meer dan dagbesteding of re-integratie alleen en onderscheidt zich van andere vrijwilligersactiviteiten door de (soms) complexere activiteiten met bijbehorende vergoeding, het groepsgevoel binnen het team, de sterke solidariteit met de kwetsbare doelgroepen in de stad en de mogelijkheid om deze doelgroep te helpen vanuit een ervaringsdeskundige rol.

Panelmedewerker Christiaan: Ik heb zelf in veel instellingen gezeten en vind het leuk om nu vanuit Meetellen deze mensen te helpen. Ik vind dat we belangrijk werk doen en dat wordt bevestigd door de waardering van de coördinator van Meetellen, medewerkers van de gemeente Utrecht en zelfs wethouders.
Panelmedewerker Betty: Wij zorgen er allemaal voor dat de kwetsbare doelgroep een stem krijgt en dat deze groep gehoord en geholpen wordt.

Meetellen helpt panelmedewerkers met het ontwikkelen van vaardigheden zoals schrijven en spreekvaardigheid, zonder de druk dat iets zo snel mogelijk ontwikkeld moet worden. Panelmedewerker Kirsten: Meetellen is heel belangrijk voor mij omdat ik in mijn eigen tempo de stappen in mijn re-integratie kan nemen en omdat ik mezelf kan zijn. Ik ben ook erg blij met de structuur en het feit dat ik bezig ben, daardoor voel ik me meer onderdeel van de maatschappij.

Bekijk een kort filmpje over wat Meetellen in Utrecht is en wat wij doen.

Site by Alsjeblaft!