utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Wijze van werken

De onderzoekcyclus van Meetellen bestaat uit een aantal stappen die we samen met de opdrachtgever vormgeven. We beginnen met oriënteren en het vaststellen van de onderzoeksvraag.

Voorbereiding

Panelmedewerkers, professionals en de opdrachtgever verzamelen onderwerpen voor het onderzoek. Voor een panelonderzoek worden de (politieke) actualiteit, de ontwikkelingen rond het panel in het sociaal domein en de behoeften en vragen van het panel meegenomen. In een opstartgesprek met de opdrachtgever worden de context, het probleem en de mogelijke implementatie van de resultaten besproken. Uiteindelijk volgt er een beslissing over het onderwerp.

Aan de slag

Daarna gaan we aan de slag en bereiden het onderzoek voor. We maken een planning en stellen in samenwerking met de panelmedewerkers een vragenlijst op.
In geval van panelonderzoek worden de vragenlijsten verspreid onder de leden en soms kiezen we plekken in de stad waar de mensen die we willen bevragen te vinden zijn. Soms wordt de informatie op andere manieren verzameld, denk aan individuele of groepsinterviews.

Panelmedewerkers verwerken de respons en de onderzoekers gaan met de data aan de slag. De onderzoeksresultaten worden met het team en de opdrachtgever besproken en samengevat in een rapport. Indien gewenst – van van harte aanbevolen – volgt nog een presentatieronde en gaan we in gesprek over de resultaten.

Site by Alsjeblaft!