utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Unieke methode

Meetellen weet mensen te bereiken, doet onafhankelijk onderzoek en gaat uit van het perspectief van de mensen waar het om gaat. Dat maakt de Meetellen-methode uniek: onderzoek als middel om mensen die vaak niet gehoord worden te betrekken en een stem te geven. Dat levert zeer bruikbare en waardevolle informatie op voor de opdrachtgever die het ècht wil weten!

Een wetenschappelijke benadering van onderzoek levert kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Vaak zijn er echter problemen met representativiteit en toegankelijkheid omdat de doelgroep niet wordt bereikt. Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben en kan een oplossing bieden. Ervaringsdeskundige panelleden, -medewerkers en onderzoekers voeren het onderzoek uit. Door ervaringskennis in de opzet en uitvoering van onderzoek, brengt Meetellen het perspectief van de doelgroep in opzet en uitvoering van onderzoek in.

Ervaringsdeskundig onderzoeksbureau

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt die ervaringskennis optimaal benut. Meetellen houdt namelijk een groot panel in stand, in Utrecht van rond de 400 mensen uit verschillende doelgroepen. Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep om zelfredzaamheid, empowerment en participatie van hen te volgen. We zoeken daarbij naar nuttige, participatieve manieren om het onderzoek uit te voeren en zo tot bruikbare aanbevelingen te komen. Zo worden beleidsinitiatieven gemonitord en geëvalueerd door de mensen die er mee te maken hebben.

Herstel

De panelmedewerkers van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig en getraind om verschillende taken in het onderzoek te doen. Zij kunnen voorlichting geven, nieuwe panelleden werven en vragenlijsten en interviews afnemen. Ook adviseren zij over de inhoud en leesbaarheid van de vragenlijsten die panelleden ontvangen en werken aan opdrachten van organisaties. Door deze aanpak doet Meetellen niet alleen een onderzoek, maar is het ook een herstelactiviteit op zich. De panelmedewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wie weet kunnen ze zelfs een eerste stap zetten richting betaald werk.

Meetellen opereert onafhankelijk en als een sociale firma.

Site by Alsjeblaft!