utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Onze producten

Meetellen in Utrecht kan ingezet worden voor klanttevredenheidsonderzoeken, advies bij en het testen van vragenlijsten, het meelezen van teksten, het organiseren van een testpanel of het beoordelen van de gebruikersvriendelijkheid van een website. Ook leidt Meetellen in opdracht thema-gerichte focusgroepen op locatie.

Onderzoek voor en door ervaringsdeskundigen is een manier om mensen uit de doelgroep te bereiken en aan het woord te laten. Meetellen doet dat op verschillende manieren. Onze onderzoeksproducten op een rij.

Onderzoek onder het panel

Meetellen is een onderzoeksbureau dat beleid monitort en evalueert voor en door mensen die wat extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Meetellen doet dit bijvoorbeeld door kwantitatief of kwalitatief onderzoek uit te voeren op verzoek van de gemeente. Deze onderzoeken kunnen gaan over een breed scala van onderwerpen die deze doelgroep aangaat, met thema’s zoals werk- en vrijwilligerswerk, informatievoorziening en participatie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Een klanttevredenheidsonderzoek richt zich op de klanten van een specifieke organisatie. Het is compacter dan het onderzoek onder het panel en richt zich op het meten van de tevredenheid over de zorg van een specifieke organisatie. De klanten van de organisatie zijn dan ook de respondenten.

Klankbordgroep

Een klankbordgroep kan bestaan uit panelleden of een specifiek samengestelde doelgroep, zoals cliënten van een organisatie. Met een klankbordgroep geeft een groep van 8 tot 10 mensen advies over een vraagstuk, aangedragen door een opdrachtgever. Het vraagstuk is vaak gelinkt aan beleid en is gericht op een specifiek thema, zoals ervaringen met de vrijwilligersvergoeding of zaken rondom armoede, menselijke waardigheid of werkeloosheid.

Het doel is om in te spelen op de behoeften van de doelgroep rondom deze thema’s en te achterhalen wat wel of niet werkt. Op verzoek verzorgt Meetellen de verslaglegging, maar de opdrachtgever kan dit ook zelf doen. Opdrachtgevers zijn vaak gemeenten, maar onafhankelijke organisaties kunnen ook met vragen bij Meetellen terecht Het is ook mogelijk om Meetellen te vragen een klankbordgroep van cliënten binnen een organisatie te begeleiden, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuw te vormen beleid, het evalueren van beleid of naar aanleiding van de uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek. De onafhankelijke positie van Meetellen kan hierbij een voordeel zijn. De opdrachtgever kan aanwezig zijn bij het gesprek of er juist voor kiezen dit niet te doen. Meetellen kan de verslaglegging verzorgen en vervolgens een onafhankelijk advies uitbrengen.

Advies en begeleiding panel

Door de opgebouwde expertise en ervaring van de projectmedewerkers en onderzoekers met het opzetten en onderhouden van een panel kan Meetellen hierover uitstekend adviseren. Ook de panelmedewerkers van Meetellen worden hierbij betrokken aangezien zij doorgaans de panelleden werven en vele werkzaamheden uitvoeren voor het panel. Adviseren gebeurt vaak door een presentatie, om daarna verder af te stemmen op de behoeften van de opdrachtgever.

Advies over cliëntenfeedback

De coördinator van Meetellen is ervaringsdeskundig, kent het panel en het veld en heeft veel kennis. De coördinator kan daarom een waardevolle adviseur zijn voor projecten of vraagstukken waarbij het perspectief van de cliënt voorop moet staan of ontwikkeld moet worden.

Testen van teksten, websites of apps

Panelmedewerkers van Meetellen zetten zich graag in om teksten, vragenlijsten, de werking van een website of app te testen op gebruiksvriendelijkheid voor kwetsbare doelgroepen. De opdrachtgever kan bij Meetellen op locatie komen om het gewenste product te testen of panelmedewerkers kunnen de locatie bezoeken. Meetellen zorgt dat de panelmedewerkers qua achtergrond, kennis en ervaring passen bij de opdracht.

Site by Alsjeblaft!