utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

In gesprek over inspraak

06 maart 2024

In het najaar presenteerden wij onze bevindingen aan het team Samen Stad Maken van de gemeente. Dit is een team dat is samengesteld uit leden van verschillende afdelingen en werkt aan het betrekken van inwoners bij het beleid van de gemeente. Zij waren zo enthousiast over onze presentatie, dat ze Meetellen vroegen om nog een keer met hen mee te denken over het verbeteren van inspraak.

Tijdens een klankbordgroep met Irene en Karin van Samen Stad Maken bespreken we wat inwoners nodig hebben om mee te kunnen praten. De gemeente stelt voor om onder diverse groepen meer met peilingen te gaan werken. Wij benadrukken dat we het belangrijk vinden dat de taal dan eenvoudiger wordt en dat inwoners op verschillende manieren benaderd worden: via posters, informatieblaadjes, post en computer. Meetellen heeft een keer een aangepaste inwonersenquête onder de panelleden afgenomen; dat zou dan niet meer nodig zijn. Een andere tip is dat ambtenaren (vaker) bij groepen op bezoek gaan. Dan kunnen ze in gesprek met bewoners ideeën uitwisselen. Net zoals wij nu hebben gedaan met Team Samen Stad Maken eigenlijk.

Site by Alsjeblaft!