utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Waardevolle gesprekken

03 juli 2023

Team Meetellen ging de afgelopen maanden door met de gesprekken over het onderzoek ‘Dit vinden wij van de stad’. Bij de gemeente, afdeling Publieke Dienstverlening, kregen we vooral veel reacties over het onderdeel inspraak.

Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat 25% van onze panelleden nooit meedoet met inspraak, maar dit wel graag zou willen. De gemeente vertelde dat zij proberen om mensen ook mee te laten praten via whatsapp. Onze aanbeveling is om de mensen persoonlijk aan te spreken, ze uit te nodigen en welkom te heten.

Tijdens de presentatie aan de buurtteams en woningbouwcorporaties was het thema ’wonen’ een belangrijk gespreksonderwerp. Meetellen benadrukte dat woningen goed toegankelijk moeten zijn voor de bewoners zelf en voor hun bezoek, als zij gebruik maken van een rollator of rolstoel.

We hadden een nagesprek van ruim een uur, ook over de andere aanbevelingen. De aanwezigen waren erg geïnteresseerd en begonnen oplossingen te bedenken; hoe kan het makkelijker worden gemaakt om van huis te ruilen of te verhuizen? Misschien kan er een soort verhuisadviseur komen, die mensen hiermee kan helpen? En wat is er te doen aan vormen van stigmatisering en discriminatie? We hebben het uitgebreid gehad over de taal die je gebruikt en over manieren van aanspreken.

Ben je benieuwd naar alle ideeën en inzichten uit onze presentaties? Lees dan het adviesrapport dat onze collega Goos hierover schrijft. Dit komt binnenkort uit.

Site by Alsjeblaft!