utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Digitaal meedoen: heel belangrijk

14 juli 2023

Namens de gemeente vroegen Colette (Wij 3.0 Digiwijs) en Merit (Alliantie Digitaal Samenleven) aan Meetellen om een klankbordgroep te organiseren. Zij wilden meer weten over een actie die mensen moet helpen om digitaal mee te kunnen doen.

Deze actie heet een pilot. De gemeente wil de pilot pas ondersteunen na een gesprek met Meetellen. Wij vonden het leuk om hierover mee te denken. In het eerste deel werden vragen gesteld: wat doe je nu digitaal, welk abonnement heb je en ben je daar tevreden mee?

We vertelden onze ervaringen hierover. 4 van de 7 panelleden hebben thuis geen internet. Ook werd er gevraagd hoe digitaal vaardig je bent en of je hierbij ondersteuning hebt gehad. Na de pauze begon Merit het tweede deel met een uitleg over de pilot. Een pilot is een soort probeerperiode. In dit geval betekent dat: een goedkoop internetabonnement, een apparaat en ondersteuning bij het gebruik daarvan. Dit is bedoeld voor mensen met recht op een U-pas, zonder internet thuis, en voor maximaal 100 huishoudens in Utrecht. De pilot duurt een jaar. Tenslotte gaf Merit uitleg over de ondersteuning die je kunt krijgen bij het gebruik van het apparaat en over de werving.

We hebben veel tips gegeven. Ik heb gezegd dat het ophouden van het internetabonnement na een jaar een belemmering zou kunnen zijn om mee te doen aan deze pilot. Christiaan vindt het ingewikkeld dat het hebben van een U-pas een van de eisen is om mee te kunnen doen. Elske is enthousiast en wil graag leren werken op een laptop en Conny is nog voorzichtig als het om het delen van gegevens gaat.

Andere panelleden hebben geen behoefte om mee te doen omdat ze al een abonnement of een apparaat hebben. Iedereen is kritisch over de manier van werven. Die moet eenvoudig en uitnodigend zijn. Colette en Merit bedankten ons voor het gesprek. Zij zijn heel blij met onze tips. In september start de pilot. Meetellen hoopt hier panelleden voor uit te nodigen!

Site by Alsjeblaft!