utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

je thuisvoelen in je wijk

30 juni 2023

Begin dit jaar zette onze collega Rachel haar handtekening onder het samenwerkingsakkoord van Thuis in je Wijk. Vorige week mochten we weer onze stem laten horen, want de gemeente (afdeling MO) wilde graag weten wat wij vinden van de doelen die ze tot nu toe hebben vastgesteld.

Het stedelijke project ‘Thuis in je Wijk’ heeft als doel dat iedereen zich prettig voelt in zijn buurt. In het bijzonder mensen die vanuit beschermd wonen naar een zelfstandige woning gaan, vaak in een nieuwe buurt waar ze nog niet veel mensen kennen.

Onze conclusie was dat de meeste doelen goed aansloten bij de praktijk. We zijn nog wat dieper op redenen achter de doelen ingegaan. Panelmedewerkers vertelden onder andere waardoor het komt dat je je soms niet thuisvoelt in de wijk; bijvoorbeeld doordat je buren je niet terug groeten of doordat er weinig plekken zijn waar je je buren kunt ontmoeten met een (gratis) kopje koffie. Ook zou het best heel fijn zijn als elke wijk iemand zou hebben die je welkom heet en de weg kan wijzen.

Deze en andere punten gaat de gemeente bespreken als zij weer met andere organisaties gaat overleggen. Weer een mooi voorbeeld waarom ik blij ben met Meetellen: er wordt met onze inbreng echt iets gedaan!

Site by Alsjeblaft!