utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Meer dan voedingsadvies

14 juli 2022

Op 13 juli hadden wij een klankbordgroep. Paul en Els van het Voedingscentrum zijn met panelleden van Meetellen in gesprek gegaan over voedingsadvies door de huisarts of een andere professional zoals een diëtist. Waarvoor heb je voedingsadvies gekregen, en had je wat aan het advies? Was dat advies goed op te volgen en zo nee, waar lag dat dan aan?

Panelleden gaven mee dat ze het belangrijk vinden dat er aandacht is voor hen als persoon en dat er verder wordt gekeken dan een standaard voedingsadvies. Naast de voeding zelf moet er ook gekeken worden naar andere dingen, zoals voldoende beweging, de situatie van de persoon, diepere oorzaken en het leren kennen van eetgewoonten. Ook werd er opgemerkt dat er niet alleen gezegd wordt wat níet goed is, maar dat er wordt verteld hoe het anders kan. Zodat je weet wat je moet doen en het ook leuk blijft om iets te veranderen. Wat ook helpt is dat de relatie goed is met degene die het voedingsadvies geeft.

Al met al hebben we goede aanbevelingen kunnen doen voor verbetering van voedingsadvies. Onderzoeker Marleen heeft een rapportage opgesteld. Paul en Els waren er blij mee. Zij maken een nieuw plan van aanpak en bespreken onze rapportage met praktijkondersteuners. Fijn dat er zo direct iets met ons onderzoek wordt gedaan!

Site by Alsjeblaft!