utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Verslag deelsessie 2: Gezond gedrag en leefstijl

20 april 2022

Op 14 april organiseerde Meetellen de tweede deelsessie naar aanleiding van het onderzoek ‘Gezond leven’. De tweede deelsessie stond in het teken van gezond gedrag en leefstijl.

Uit ons onderzoek blijkt dat veel panelleden iets willen veranderen aan hun leefstijl. Zo wil 48% gezond(er) eten, bewegen of sporten en wil 39% beter slapen. Panelleden ervaren daarbij belemmeringen, individueel maar ook in hun omgeving en vanwege hun levensomstandigheden. Over deze en andere resultaten gingen wij in gesprek. Een verslag van het plenaire deel:

1. Presentatie resultaten Gezond gedrag en leefstijl

De afname van de vragenlijsten vond eind 2020 – begin 2021 plaats, in een periode van een zware lockdown. Hierdoor was er sprake van invloed op bereik door beperkte toegankelijkheid organisaties. De resultaten:
a. meer ervaren gezondheidsproblemen;
b. merendeel is actief bezig met gezondheid;
c. groot deel ervaart onvoldoende invloed op de eigen gezondheid (bijv door dingen die vastliggen zoals prijzen en inkomen);
d. wat helpt: voldoende kunnen bewegen, gezonde voeding, sociale contacten, hulp, dagbesteding, structuur. Contra: weinig geld, geen eigen woning, ziekte, ongezonde voeding is makkelijk voorhanden, ongezonde trek door medicatie;
e. merendeel is gemotiveerd iets te veranderen: wil gezonder eten, stoppen met roken, meer bewegen, beter slapen. Geld maakt het lastig, gezond leven is duurder;
f. corona heeft impact op bewegen, sporten kon in coronatijd bijvoorbeeld niet. Ook wordt genoemd meer roken en slechter slapen. Impact op de langere termijn?

Chat: Sporten is duur en niet altijd in de buurt beschikbaar. (Aangepast) sporten zou meer beschikbaar moeten zijn in de wijken, zoals sporten bij de Hoogstraat. Wandelgroep in Overvecht is gratis! Beweegmakelaar kan ook helpen bij te komen tot beweging die bij je past.

Is duidelijk wat mensen nodig hebben om veranderingen te kunnen doorvoeren in leefstijl? Veelal ligt het buiten het individu: omgeving, geld. Maar benadering is vaak gericht op het individu zelf, vraag is wat dat oplevert.

Bekijk de presentatie

2. Interviews met panelleden

B: Gezond gedrag zit ook in hoe ik me gedraag naar anderen toe (minder snel reageren en nadenken en stapje terug doen). Hierdoor ben ik rustiger geworden. Het is dus ook hoe je je opstelt en de reactie die je dan terug krijgt.
R: Ik moest meedoen met een verplicht sportprogramma in verband met depressie. Zag er tegen op. Maar merkte dat het me goed deed. Kleine groep onder professionele begeleiding, fijn om eruit te zijn. Was een korte periode. Begeleiding in gewone sportschool is niet zo geschikt, haak ik op af. Anoniem, gericht op uiterlijke zaken. Moet ook voor mensen met problemen zijn, passende begeleiding. Zelfde leeftijd zodat je ook het gevoel hebt dat je erbij hoort. Is het toegankelijker.
C: Ik ben niet zo’n koker. Ik haal drie keer per week een gezonde maaltijd in huis via een Tafeltje Dekje organisatie. Er zijn ook plekken waar je ook samen kunt eten. Goedkope maaltijden aan huis bezorgen zou ook een goede oplossing zijn. Wanneer je liever niet ergens naar toe wilt of niet met anderen wilt eten.
Chr: Ik gebruik medicatie in verband met schizofrenie. Lange zoektocht naar het goed afstellen van de medicatie, ook veel bijwerkingen. Andere psychiater nam mij eindelijk serieus. Nu voel ik me veel beter door afbouw en ander moment van innemen. Eerder werd ik niet serieus genomen.

3. Presentatie Hannie en Goos Leefstijl in de 24-uurs opvang en beschermd wonen

Samen met de partners in de stad hebben we een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Ook bewoners zijn betrokken. Thema’s voor inspiratie en samenwerking zijn geagendeerd: voeding, sport en bewegen, slapen, stress, medicatie en roken. Voeding en bewegen zijn de belangrijkste thema’s waar organisaties al mee bezig zijn. Voor bevordering van leefstijl springt voor betrokkenen bewegen en stress eruit. Men wil vooral meer weten over motivatie en gedragsverandering. Samenwerking met name op bewegen.

Opmerking vanuit chat/vragen: alles hangt samen. En weinig cliënten aanwezig. Wel mooi dat professionals er zo mee bezig zijn. Mensen weten elkaar wel meer te vinden. Leren van elkaar, wat is er allemaal. Inspiratie!

4. De praktijk bij De Tussenvoorziening

Vincent van Dijk bij De Tussenvoorziening
Inzet vanuit de Tussenvoorziening op activering door de activerend begeleider. Werkt door op andere levensgebieden. Zet in op de kracht van de mensen, versterken van de motivatie. We gaan uit van vertrouwen in herstel en de kracht van de mens. Bijvoorbeeld door druk bezig te zijn met koken, vergeet iemand te roken. We stimuleren door mensen daar complimenten voor te geven. En we gaan het open gesprek hierover met mensen aan en blijven positief. Wat helpt jou, wat past bij jou. Wij weten wat er mogelijk is en waar activiteiten zijn.

Lex van Dalfsen, activerend begeleider bij De Tussenvoorziening en coördinator Sportcoalitie
Wij organiseren samen met partners sportactiviteiten in de wijk voor kwetsbare Utrechters. Laagdrempelig en gratis. Ook organiseren we cursussen om zelf activiteiten te begeleiden. Succesvolle samenwerking, andere thema’s ook denkbaar. Bijvoorbeeld gezonde leefstijl naast bewegen. Bijvoorbeeld sportinstuif in Leidsche Rijn waar ook gezonde smoothies beschikbaar waren in het kader van gezonde voeding. Ambassadeurs nodig binnen de organisaties om dit te blijven stimuleren en breder te trekken. Inspiratiebijeenkomsten zoals vanuit de gemeente helpen ook, om elkaar te vinden en ideeën op te doen.

Belangrijk om dit met elkaar te doen en de drempels te verlagen!

5. Terugkoppeling break-out room

- Match vraag en aanbod is van belang om te komen tot passend aanbod en aansluiten bij de vraag van de afnemer. Ook zit er meerwaarde in het goed verkennen van iemands vraag voor het creëren van maatwerk.
- Er is echt veel aanbod, hoe te vinden wat je zoekt? Opzetten van een laagdrempelige centrale pool voor overzicht, informatie en bundeling van krachten.
- Rol van de beweegmakelaar en de sociaal makelaar in de wijken: zij kunnen helpen bij de uitvraag, bespreken van passende mogelijkheden en afgeven van signalen over hiaten.
- Er zijn al diverse initiatieven in de wijk en samenwerking tussen organisaties: bijvoorbeeld de kookclub.

Site by Alsjeblaft!