utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Aanvullend advies

08 juli 2021

Na ieder jaarlijks onderzoek organiseert Meetellen gesprekken over de onderzoeksresultaten tussen de Meetellen panelleden en ambtenaren en diverse professionals uit Utrecht. Zo ook naar aanleiding van het onderzoek ‘Ervaring met de uitkering’. De extra adviezen die uit deze gesprekken zijn voorgekomen delen we graag via een aanvullende notitie.

Ervaring met de uitkering

In 2019/2020 heeft Meetellen in Utrecht een onderzoek uitgevoerd onder Utrechters in een kwetsbare positie naar de ervaringen met hun uitkering en het zetten van een volgende stap. De onderzoeksresultaten zijn in een uitgebreide rapportage uiteengezet. In totaal hebben 257 panelleden de vragenlijst ingevuld en hebben 17 panelleden meegedaan aan een interview.

De belangrijkste aanbevelingen uit de rapportage zijn:

• zorg dat informatie over de uitkering vindbaar en begrijpelijk is
• wees ervan bewust dat panelleden negatieve gevoelens over zichzelf hebben vanwege hun uitkering en besteed daar aandacht aan
• zorg voor contact op maat en voor contact dat op de mens gericht is
• investeer in begeleiding
• houd rekening met angst bij cliënten en probeer het te voorkomen.

team Meetellen in gesprek met afdeling Volksgezondheid

gesprek met de werkgroep Rondkomen van het Buurtteam

Digitale gesprekken

Na ieder jaarlijks onderzoek organiseert Meetellen gesprekken over de onderzoeksresultaten tussen panelleden van Meetellen en ambtenaren en diverse professionals uit Utrecht. Deze gesprekken bieden ruimte aan het delen van ervaringen en visies op de uitkomsten. De uitkomsten worden daarmee vanuit diverse perspectieven belicht en verdiept.

Het team van Meetellen is na het verschijnen van de rapportage ‘Ervaringen met de uitkering’ in digitale vorm over de resultaten in gesprek gegaan met de gemeente en diverse organisaties in de stad. De belangstelling hiervoor was groot. Meetellen heeft meer dan tien presentaties gegeven aan afdelingen van de gemeente Utrecht (Werk en Inkomen, Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling) en er is gesproken met medewerkers van het UWV, de Armoedecoalitie, Buurtteams, Lister, Cliëntenplatform W&I en met enkele partners van ADSU (Aan De Slag in Utrecht).

Extra adviezen

De extra adviespunten die uit deze gesprekken zijn voortgekomen, deelt Meetellen graag via deze notitie. Het doel van deze notitie is het aanreiken van enkele concrete handvatten voor beleid en praktijk, aansluitend op de onderzoeksresultaten van het rapport ‘ervaringen met de uitkering’.

Site by Alsjeblaft!