utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Op de thee bij….

15 februari 2021

In het teken van de actieweek ging het panel van Meetellen in Utrecht ‘op de thee’ bij 2 Utrechtse wethouders. De winnaars van dit onderdeel van de actieweek schoven digitaal aan bij wethouder Linda Voortman en bij wethouder Maarten van Ooijen.

Door de corona maatregelen moest de thee digitaal gedronken worden. Dit ging na even goed oefenen en voorbereiden gelukkig heel goed! Zo konden we toch nog met elkaar in gesprek onder het genot van een thuisgestuurd theepakketje.

In gesprek met Linda Voortman

Het gesprek begon met een voorstelrondje van de panelleden. Ook Linda stelde zich voor: ze woon in Zuijlen, is getrouwd en heeft een dochtertje van 6. Ook vertelde Linda wat ze nou precies doet als wethouder. De wethouder neemt vooral beslissingen over het beleid, vertelde ze. Eén van haar belangrijkste taken als onderdeel van haar portefeuille Werk en Inkomen vindt ze mensen in de bijstand aan het werk helpen. Daarnaast houdt ze zich ook veel bezig met de aanpak van armoede en schulden. In deze projecten zijn ervaringsdeskundigen actief. Wat ze het mooiste vindt aan haar werk is dat ze direct betrokken is bij het vormgeven van de plannen. Ze probeert daarnaast in haar werk rekening te houden met wat de beslissingen betekenen voor mensen.

Vragenrondje

Na de uitleg van Linda was het tijd voor het vragenrondje. De panelleden hadden verschillende vragen voorbereid, uiteenlopend van vragen over schulphulp voor jongeren en de overstap van gas naar energie, tot hoe de wethouder nou alle informatie kan onthouden. Panellid Ceriel vertelde dat hij in zijn buurt veel jongeren tegenkomt die niet zo snel naar een buurthuis zouden stappen voor hulp bij (schuld)problematiek. Hij vroeg of er speciale diensten voor jongeren zijn. Linda herkende zijn signalering en vertelde dat er inderdaad speciale regelingen voor jongeren zijn, zoals een speciale appgroep waarin vragen worden gesteld. Ze ging er voor zorgen dat deze informatie bij hem terecht zou komen.

Op de thee bij…. Linda Voortman

Participatiewet en ervaringsdeskundigheid

Panellid Berend wilde graag weten hoe Linda Voortman tegen de Participatiewet aankijkt. De wethouder vertelde dat ze vindt dat er veranderingen nodig zijn en dat ze daarin samenwerkt met de Vereniging van Gemeenten. Ze vindt dat de wet meer moet uitgaan van vertrouwen van mensen en wat mensen nodig hebben. Als het gaat om mensen te helpen aan het werk te komen, is het belangrijk dat er meer geld beschikbaar komt om mensen beter te kunnen begeleiden. Berend was het hier zeker mee eens.

Panelmedewerker Aarti gaf een compliment: een hele goede stap dat jullie meer werken met ervaringsdeskundigen. Zij hebben werk en kunnen kennis inzetten die je niet uit de boeken haalt. Win-win. Linda was blij met het compliment en zou het mooi vinden als ervaringsdeskundigen op meer plekken worden aangenomen. Het is inderdaad dan niet alleen werk voor mensen die werk zoeken, maar je hebt er ook profijt van als werkgever omdat iemand belangrijke ervaringen meebrengt!

Op de thee bij Maarten van Ooijen

Ook het gesprek met Maarten van Ooijen begon met een uitgebreid voorstelrondje. Panelleden deelden hun verhalen over hun inzet voor de stad en beantwoordden vragen van Maarten over de activiteiten die ze deden: verschillende vrijwilligersfuncties, deelnames aan cliëntenraden en hobby’s kwamen aan bod. Ook vertelden de panelleden open over hun achtergrond en ervaringen.

Ook Maarten stelde zich voor. Hij is sinds 3 jaar wethouder en woont in Kanaleneiland. Hij is als wethouder met name verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport. Daaronder vallen bijvoorbeeld onderwerpen als de buurtteams, dakloosheid en ouderenzorg. Hij vindt het als wethouder belangrijk om onpartijdig te zijn en zich volledig voor de stad in te zetten. Eén van zijn belangrijkste uitdagingen ziet hij om meer huisvesting te bieden aan mensen met een kwetsbare achtergrond, zodat iedereen zich geborgen voelt in de stad.

Op de thee bij…. Maarten van Ooijen

Vragen van panelleden

De panelleden stelden hele inhoudelijke vragen over het wethouderschap zelf, het beleid, de inzet van ervaringskennis en representativiteit. Panellid Margreet stelde de vraag: “wat vind je er van dat sommige mensen met psychische problemen niet gelijk geholpen worden?” Maarten was het er mee eens dat het zeker een groot probleem is, dat mensen die met psychische problemen rondlopen niet gelijk bij de behandeling terecht kunnen die ze nodig hebben. Hij vindt het belangrijk dit aan te blijven kaarten en hiermee aan de slag te blijven.

Zo ziet hij als vooruitgang dat ze in Utrecht bij zorgorganisaties aangegeven hebben dat zij niet meer per persoon hoeven te administreren, maar dat ze een bedrag voor de zorg krijgen en zelf de ruimte hebben om te doen ‘wat goed is’. Hij vindt het belangrijk meer vertrouwen aan hulpverleners te geven en zo minder bureaucratie te creëren.

Een andere interessant vraag kwam van Dennis: “vind je de gemeenteraad nu een afspiegeling van de stad of zou dat het ook moeten zijn?” Maarten vond dit een mooie vraag. Hij stelde ten eerste dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de democratie door te stemmen en problemen te blijven aankaarten. Hij vindt ook dat de gemeenteraad nog best wat beter kan als een afspiegeling van de stad. Toch wil hij vooral benadrukken hoe belangrijk het is om politiek actief te zijn en je met je stad of land te bemoeien. Dat kan bijvoorbeeld het makkelijkst door je aan te sluiten bij een politieke partij, of bijvoorbeeld via Meetellen je stem te laten horen!

Alle deelnemers kregen een theepakket thuisgestuurd.

Als één van de afsluitende vragen vroeg een panellid of Maarten van plan is vaker gebruik te maken van de ervaringskennis van mensen. De wethouder vertelde dat hij hier zeker meer kansen voor ziet. Bijvoorbeeld voor de nieuwe plannen voor de opvangvoorziening voor dak- of thuisloze mensen. Hiervoor moeten veel aanbestedingsaanvragen worden beoordeeld. Het is belangrijk om ook het inzicht van een ervaringsdeskundige mee te nemen, omdat zij weten wat er nodig is.

Geslaagd!

Het waren twee mooie en interessante bijeenkomsten, zo vonden ook de panelleden. Beide wethouders toonden veel interesse, stonden open voor alle verhalen en suggesties en gaven tips en hun mening wanneer daar naar gevraagd werd. De panelleden gaven na afloop aan dat ze zich zeker gehoord en begrepen voelden. Twee geslaagde bijeenkomsten dus!

Site by Alsjeblaft!