utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Artikel Sociaal Bestek: Meetellen vult blinde vlek

15 januari 2021

Inclusief en klantgericht werken, dat willen alle organisaties in domeinen als zorg, welzijn, werk en inkomen. Die intentie werkelijkheid maken is een ander verhaal. Lees het artikel gepubliceerd in Sociaal Bestek / Zorg en Welzijn over onderzoeksbureau Meetellen: kwaliteitsverbetering, activering en empowerment ineen.

Het artikel in Sociaal bestek – Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg – beschrijft de meerwaarde; onderzoek via een ervaringsdeskundig bureau heeft allerlei voordelen: beter inzicht in en begrip voor de problematiek van verschillende groepen kwetsbare burgers en het kennen van hun taal, de juiste vragen op een passende manier kunnen stellen, en voldoende deelnemers uit de gewenste doelgroepen kunnen bereiken en motiveren tot deelname.

Uit onderzoek naar discriminatie blijkt dat dat je blinde vlekken hebt voor dat wat je niet kent of ervaart.
Er is een grote kloof tussen de professional (de klantmanager, onderzoeker van een gemeente, beleidsmedewerker van een zorginstelling) en de ondersteunde burger (de bijstandsgerechtigde, dakloze,
cliënt in de psychiatrie)1. Dat maakt het moeilijk diegene te begrijpen en op de goede manier de juiste vragen te stellen over wat hij of zij ervaart. Ook de respons is bij onderzoek onder groepen burgers in achterstandssituaties en met ontwrichtende ervaringen vaak een probleem. Zo kan het gebeuren dat qua
opzet uitstekend onderzoek, ook van gerenommeerde onderzoeksinstellingen, mislukt. Dat kan beter: door de inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers.

Lees hier het hele artikel.

Site by Alsjeblaft!