utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Poll coronacrisis

06 mei 2020

Omdat we benieuwd waren naar de impact van de coronacrisis op onze panelleden hebben we een korte poll gemaakt. We wilden graag weten wat het voor ons panel betekent als bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten wegvallen en ambulante zorg anders wordt uitgevoerd.

We hebben 303 vragenlijsten verzonden per mail en 58 panelleden hebben gereageerd.

In hoeverre neem je nog deel aan hetzelfde (vrijwilligers)werk of activiteiten als vóór de coronacrisis?

Het overgrote deel antwoordt op deze vraag dat zij dat niet meer doen of er minder tijd aan besteden. Voor 2 panelleden is er wat dat betreft niets veranderd.

Heb je voldoende bezigheden tijdens de coronacrisis?

Toch zegt meer dan de helft van de panelleden dat zij voldoende bezigheden hebben nu. Ze vermaken zich thuis met puzzelen, wandelen, lezen en investeren meer tijd in hun hobby’s. Ruim 31 % geeft aan nu niet voldoende bezigheden te hebben. Ze hebben nu minder activiteiten en zeggen het lastig te vinden om dagstructuur vast te houden. Daarnaast missen ze contacten met familie en vrienden.

Heb je voldoende zorg en ondersteuning tijdens deze corona-periode?
De meeste respondenten geven aan dat dit inderdaad het geval is of dat dit op hen niet van toepassing is. Voor 13 % geldt echter dat zij niet voldoende ondersteuning krijgen. In de toelichting schrijven zij vooral het menselijke contact te missen.

Een uitgebreidere uitwerking van de poll volgt binnenkort. Deze zal worden gecommuniceerd met de gemeente Utrecht en publiceren we in de volgende nieuwsbrief.

Site by Alsjeblaft!