utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

Meetellen rapporteert

18 september 2019

Meetellen presenteert haar jaarlijkse onderzoek in een mooi rapport. Het onderwerp is: Meetellen én meedoen.
We onderzochten hoe tevreden Utrechters in een kwetsbare situatie zijn met hun activiteiten of vrijwilligerswerk. Geeft dit hen het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij? Wat motiveert hen, hoe ervaren ze de begeleiding en wat vinden ze van het aanbod?

Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat panelleden die activiteiten of vrijwilligerswerk doen, daar positief over zijn. Een ruime meerderheid is tevreden met hun plek. Panelleden hebben het gevoel dat ze door hun activiteiten of vrijwilligerswerk meedoen in de maatschappij. Het is voor hen belangrijk dat ze iets voor anderen kunnen betekenen of iets terug kunnen doen voor de samenleving. Dit inzicht kan mogelijk helpen om panelleden die geen activiteiten of vrijwilligerswerk doen, te motiveren. Het helpt daarbij om ervaringsdeskundigen in te zetten om hun ervaringen te delen.

Wat ook duidelijk naar voren komt uit dit onderzoek is de rol en de waarde van begeleiding. Bij het zoeken naar activiteiten is een begeleider een belangrijke schakel naar een passende plek. Op de werkplek zelf is de begeleider van grote betekenis voor panelleden. Panelleden geven aan dat het belangrijk is dat de begeleider ook persoonlijk betrokken is. Blijven investeren in begeleiding is aan te bevelen.

Van links naar rechts: Sandra, Kirsten, Sandra en Jacko zijn trots op de rapportage.

Tegelijkertijd zijn aanbod en vindbaarheid een aandachtspunt. Niet alle panelleden zijn tevreden over het aanbod aan vrijwilligerswerk of activiteiten, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende keuze is. Panelleden hebben vaak professionals nodig om activiteiten of vrijwilligerswerk te vinden. Weinig panelleden maken gebruik van een website. Voor panelleden is het nodig dat er een laagdrempelig overzicht is van activiteiten of vrijwilligerswerk in de stad, zodat ze gemakkelijk zelf op zoek kunnen naar een passende plek. Het is belangrijk dat dit overzicht goed is afgestemd met de doelgroep en dat er persoonlijk contact mogelijk is. Ook is het nodig dat hulpverleners goed op de hoogte zijn van het aanbod in de stad en in staat zijn cliënten te motiveren om stappen te zetten.

34% van de panelleden heeft een wens om betaald te werken, maar het grootste deel daarvan geeft ook aan dat zij hun huidige activiteiten of vrijwilligerswerk willen blijven doen. Deze panelleden willen niet volledig uitstromen naar betaald werk, omdat ze tevreden zijn met hun huidige activiteiten. Het is belangrijk te onderzoeken wat zij nodig hebben om een stap naar betaald werk te maken.

Download hiernaast het hele rapport.

Site by Alsjeblaft!