utrecht

We tellen allemaal mee

Terug

Wat is Meetellen?

Meetellen is een onderzoeksbureau voor èn door mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn, psychische of lichamelijke problemen hebben, in de schulden zitten of eenzaam zijn.

Wij laten de stem van deze bewoners aan de gemeente en organisaties horen. Voor wie het echt wil weten dus.

Als gemeente of organisatie wil je de kwaliteit van de ondersteuning, zorg, verbeteracties en de resultaten daarvan monitoren. Een wetenschappelijke benadering van onderzoek levert soms kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Vaak zijn er problemen in validiteit omdat de doelgroep niet wordt bereikt; de ervaringskennis ontbreekt in de opzet en uitvoering van onderzoek.

Ervaringsdeskundig onderzoeksbureau

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt die ervaringskennis optimaal benut.
Meetellen houdt een groot panel in stand van rond de 400 mensen uit verschillende doelgroepen.
Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep. De belangrijke thema’s worden dus op de juiste manier uitgevraagd. Zo worden beleidsinitiatieven ècht gemonitord en geëvalueerd door de mensen die er mee te maken hebben.

Herstelactiviteit

De panelmedewerkers van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig en getraind om verschillende taken in het onderzoek te doen. Zij kunnen voorlichting geven, nieuwe panelleden werven en vragenlijsten en interviews afnemen. Ook adviseren zij over de inhoud en leesbaarheid van de vragenlijsten die panelleden ontvangen.

Door deze aanpak doet Meetellen niet alleen een onderzoek, maar is het ook een herstelactiviteit op zich. De panelmedewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wie weet kunnen ze zelfs een eerste stap zetten richting betaald werk.

Meetellen opereert onafhankelijk en als een sociale firma.

Site by Alsjeblaft!