utrecht

We tellen allemaal mee

Terug

Meetellen onderzoekt

Het doel van Meetellen is om mensen in kwetsbare situaties te bereiken en hen een eerlijke kans te geven hun mening te geven. Ervaringsdeskundige panelleden, panelmedewerkers en onderzoekers doen daarom verschillende soorten onderzoek, gevraagd en ongevraagd. Daarmee maken we het perspectief van alle mensen zichtbaar in de stad.

De komende periode focussen we in twee steden op het hebben van een uitkering en het zetten van een volgende stap.

Perspectief

Meetellen doet op verschillende manieren onderzoek. Daarbij is de focus altijd op het perspectief van de mensen uit de doelgroep. Onze onderzoeksproducten zijn onder andere:

  • Ervaringsdeskundig (panel) onderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoeken
  • Klankbordgroepen
  • Testpanels
  • Advies
  • Presentaties

Ervaringsdeskundige panelmedewerkers worden opgeleid om hun ervaringskennis professioneel in te zetten in dienst van het onderzoek. Zij dragen ook algemene onderzoeksthema’s aan, zoals in Utrecht het internetgebruik (2016), ervaring met buurtteams (2017), zelfredzaamheid (2018) of participatie (2019).
Voor het volgende onderzoek is het thema ervaring met de uitkering en het zetten van een volgende stap gekozen. De vragenlijst is verstuurd.

Wij bereiken meer

De manier waarop Meetellen onderzoekt draagt bij aan het beter bereiken van onze doelgroepen. Denk aan de volgende manieren:

contact en bereik
ervaringsdeskundigen maken beter en makkelijker contact met de doelgroep. Ook gaan we de resultaten van onderzoek in een persoonlijk gesprek terugbrengen;

beter vragen, betere antwoorden
wij stemmen de onderzoeksmethode op de doelgroep af door vragenlijsten te ontwikkelen die goed te begrijpen zijn en de mensen hulp aan te bieden van ervaringsdeskundigen bij het invullen ervan;

persoonlijke ontwikkeling en werk
Meetellen biedt de medewerkers een goede omgeving om in het kader van herstel en (arbeids)participatie te werken en door te groeien. Alle panelleden en panelmedewerkers zijn ervaringsdeskundig.

Site by Alsjeblaft!