utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

In opdracht

Meetellen doet sinds 2014 jaarlijks een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht. Het onderwerp van het onderzoek bepalen we samen met de de opdrachtgever.

Naast grotere onderzoeken doen we ook kleine peilingen in opdracht. Het gaat altijd over mensen die extra ondersteuning nodig hebben.

Alle panelleden en panelmedewerkers hebben ervaring met de genoemde problematiek Ervaringsdeskundige panelmedewerkers worden opgeleid om hun ervaringskennis professioneel in te zetten in dienst van het onderzoek. Meetellen biedt verschillende onderzoeks- en advies producten aan, waarbij de focus ten
altijd is op het cliëntperspectief.

- Ervaringsdeskundig onderzoek onder de panelleden
- Klanttevredenheidsonderzoeken
- Klankbordgroepen
- Testpanels
- Advies
- Presentaties

Site by Alsjeblaft!