utrecht

Voor wie het echt wil weten

Terug

De stem van je doelgroep

Je wilt de kwaliteit van de ondersteuning, zorg en verbeteracties en resultaten daarvan monitoren. Kwalitatief onderzoek kan hierbij helpen, maar wat soms ontbreekt is het perspectief van de doelgroep in opzet en uitvoering van onderzoek.
Bij Meetellen doen we dat anders.

Een wetenschappelijke benadering van onderzoek levert kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Vaak zijn er echter problemen met representativiteit en toegankelijkheid omdat de doelgroep niet wordt bereikt. Meetellen kan hierin een oplossing bieden door ervaringskennis in de opzet en uitvoering van onderzoek.

Ervaringsdeskundig onderzoeksbureau

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt die ervaringskennis optimaal benut. Meetellen houdt namelijk een groot panel in stand, In Utrecht van rond de 400 mensen uit verschillende doelgroepen.
Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep om zelfredzaamheid, empowerment en participatie van hen te volgen. Zo worden beleidsinitiatieven gemonitord en geëvalueerd.

We zoeken daarbij naar nuttige, participatieve manieren om het onderzoek uit te voeren en zo tot bruikbare aanbevelingen te komen.

Site by Alsjeblaft!