utrecht

We tellen allemaal mee

Terug

Herstelactiviteit

De panelmedewerkers van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig en worden getraind om verschillende taken in het onderzoek uit te voeren, zoals het werven van panelleden en het afnemen van interviews. Door deze aanpak onderzoekt Meetellen niet alleen, het is tegelijkertijd ook een herstelactiviteit op zich. De panelmedewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Site by Alsjeblaft!